🎉สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์🎉 🎖️ขอแสดงความยินดีกับ🎖️ 💎นางสาวชนภรณ์ ณ กาฬสินธุ์💎 ✅ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 31 มีนาคม 66 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์