ผลงานและรางวัล

นักศึกษาช่างกลโรงงาน ปี2 ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปี 2561

จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)