หน้าหลัก

ติดต่อเรา

รู้จักเราให้มากขึ้น

ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการนี้ เรามีอะไรบ้าง

INFORMATION

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

สาขาอุตสาหการมีกิจกรรมดีๆอะไรบ้าง?

เชิญเยี่ยมชม FACEBOOK PAGE ของเรา

ในเพจของเรามีข่าวสารอัพเดทและสิ่งดีๆมากมาย

ติดต่อสาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000