โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการใช้โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมแขนกลอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ในวันที่ 27-28 ส.ค. 63 👷🏻‍♂️