สาขาวิศวกรรมอุตสาหการจัดพิธีไหว้ครู วันที่ 6 ส.ค. 63

บรรยากาศ พิธีไหว้ครูสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

พี่น้องชาวไออี อบอุ่นจริงๆเลย 🎉