นักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนร่องคำเยี่ยมชมการสาธิตการใช้งานเครื่องจักรการผลิตระบบอัตโนมัติ

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนร่องคำที่ได้มาเยี่ยมชมการสาธิตการใช้งานเครื่องจักรในการผลิตระบบอัตโนมัติของเรา ทั้งเครื่องแขนกลหุ่นยนต์เชื่อม เครื่องกลึงและกัดอัตโนมัติ CNC และเครื่องตัดโลหะด้วยไฟฟ้า Wire cut