สาขาวิศวกรรมอุตสาหการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนที่สาขาวิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาตรี(4 ปี) ระดับปริญญาตรี(2 ปีต่อเนื่อง) และระดับปวส.(2ปี) ทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อผ่านคณาจารย์ประจำหลักสูตรได้ที่เบอร์โทรต่อไปนี้
หลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) และปวส. (รับวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.) ติดต่อ อาจารย์อามิณฑ์ หล้าวงศ์ เบอร์โทร 📞081-799-5035
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (รับวุฒิ ปวส.) ติดต่ออาจารย์วรรรพ ขันธิรัตน์ เบอร์โทร 📞 065-395-4441